Celniejszą oraz dla jakiegokolwiek spośród oczu nadziei zbytu podaży na utrzymanie